grillbod gällared

Naturhälsogård i Gällared

Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter  i naturen - Lugna Naturupplevelser

I våra aktiviteter är det omtanke, trygghet och ett personligt bemötande som gäller. Du får möjlighet att koppla av och känna livskvalitet, hinna reflektera över din vardag, känna gemenskap och finna sammanhang. Vi arbetar med kvalitet i enkelhet, många gånger i den lilla skalan men ibland också med större grupper.

 

Naturens egna förutsättningar är utgångspunkten. Du deltar i aktiviteter som ger dig kunskap om sambandet mellan natur och välbefinnande. Du får nya perspektiv på tillvaron och förnyad energi. Aktiviteterna går i det lugna tecknet och ställer inga krav på prestation. Du kan vara med och laga mat runt elden eller bara blicka in i den och låta fantasin springa iväg.

 

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Flow Learning

Hos oss kan du kan delta Flow Learning™ – en metod att hitta tillbaka till kreativitet och livskraft

 

Flow Learning™ är en enkel, kraftfull metod för lärande i naturen. Den bygger på grundläggande principer om lärande och medvetenhetsträning. Hos oss kan du delta i avslappnings- och samarbetsövningar som leds av Gunnel som är utbildad Naturhälsopedagog och Gunnel har även gått på Flow learningskurser för Peter Wiborn & Lars-Erik Larsson.

 

Titta gärna på filmen Flow Learning
Text och film: Peter Wiborn & Lars-Erik Larsson.

 Se filmen "Mindfulness i naturen" på youtube.com/vuxenskolan

- en film där du får ta del av några människors upplevelse under två kursdagar 2010.

 

Vår kursplats - i naturen

Naturen väcker vår inre känsla för de gröna miljöer som är vårt genetiska ursprung. Tankar och minnen om sammanhang och tillhörighet. Om dagar på rygg under ett träd, då livet känns fullkomligt.

Vi kan med metoden Flow Learning™ ge dig en möjlighet att helt och fullt vara ”här och nu”. Både enskilda personer och arbetsgrupper på företag och i organisationer kan få en möjlighet att ta viktiga steg för att fungera ännu bättre i vardagen. Upplevelsen i naturen blir en läkande motpol till det snabba ekorrhjul de flesta av oss lever i där vi ständigt är på- och uppkopplade via mobiltelefoner och datorer. Vi kallar det naturlig närvaro.

Flow Learning™ – en metod att hitta tillbaka till kreativitet och livskraft

Flow Learning™ är en enkel, kraftfull metod för lärande i naturen. Den bygger på grundläggande principer om lärande och medvetenhetsträning. Genom metodens fyra steg leder vi varsamt människor till en djupare upplevelse av naturen. Det handlar om att väcka entusiasmen, fokusera uppmärksamheten, erbjuda direkta upplevelser och att få dela inspirationen man upplever.

 
Välbeprövat

Vetenskapligt grundade erfarenheter visar att denna typ av aktiviteter i naturen verkar gynnsamt på vår hälsa. Koncentrationsförmågan stimuleras, blodtrycket förbättras och pulsen sänks. Flow Learning™ har sitt ursprung i USA och har där använts i nära trettio år för både små och stora grupper.

 

Öppna dina sinnen

Bjud dig själv på en upplevelse, där du frigör din uppmärksamhet så du kan koppla av, ha roligt och njuta av naturen. Låt entusiasmen och kreativiteten börja flöda. Avspänning, närvaro och lekfullhet är huvudingredienser för att känna livskraft och kreativitet.

Naturhälsopedagog

Som Naturhälsopedagog arbetar jag, Gunnel med naturen som tillgång för människors hälsa och utveckling.

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet. Vi har denna förmåga naturligt men i vardagens brus faller vi lätt i glömska och låter oss uppfyllas med tankar om framtiden eller det förgångna. Vi kan odla och återknyta till förmågan att uppleva stunden som den är just nu. Det gör vi genom att kultivera ett varande där vi inte värderar eller bedömer det vi möter.

 

Som Naturhälsopedagog använder jag mindfulness i naturen som ett redskap för att öva medveten närvaro. Det enorma informationsflöde som vi människor utsätts för varje dag, gör att vi i hög utsträckning använder hjärnans ”riktade” uppmärksamhet när vi tar in information och bearbetar den. När vi vill kultivera ökad närvaro är dess motsats, den ”spontana” uppmärksamheten, nödvändig. Med hjälp av sinnesövningar ute i naturen, ställer hjärnan om till den spontana uppmärksamheten. Hjärnans retreatfunktion och kroppens ”må bra hormoner” aktiveras då.

 

När vi kan vara närvarande i nuet och förhålla oss öppna till det som händer, ökar vår förmåga att göra medvetna val i livet. Att medvetet välja vad vi uppmärksammar påverkar i hög grad hur vi mår, vad vi tänker och hur vi handlar. Med mindfulness i naturen guidas vi till ökad närvaro som öppnar oss för inre lugn, klarsynthet, förståelse och acceptans.


Gunnel är utbildad Naturhälsopedagog på Vansbro lärcentrum 2008 och friskvårdskonsulent på Katrinebergs folkhögskola 2005

På sidan http://www.naturhalsopedagog.se kan du läsa mer om vad en naturhälsopedagog kan göra för dig och om det finns någon naturhälsopedagog nära dig.