grillbod gällared

Vi mår bra av naturen

Ur Naturvårdsverkets skrift "Naturen som kraftkälla"


Svensk och internationell forskning visar att naturen påverkar vår hälsa positivt på flera sätt. Det finns olika teorier om varför vi mår bra av att vara ute i naturen. Naturen får oss människor att må bra. Den får sjuka att tillfriskna fortare och ger barn bättre motorik. Den ökar vår kreativitet och koncentrationsförmåga, samtidigt som den minskar oro. Den sänker blodtrycket och kan till och med få oss att känna oss mer nöjda med våra jobb. Men vad beror det på? Och hur går det egentligen till? Svensk och internationell forskning visar att naturen har en positiv inverkan på vår hälsa på flera sätt. Det finns olika teorier om varför vi mår bra av kontakt med natur.

 

Naturen är återuppbyggande


Psykologerna Rachel och Stephen Kaplan menar att naturen har återuppbyggande (restorativa) effekter, vilket innebär att den ger mental avkoppling och återhämtning. Enligt teorin hanterar människan den enorma massan av sinnesintryck som når hjärnan på två sätt: med riktad uppmärksamhet respektive spontan uppmärksamhet. I vardagen dominerar den riktade uppmärksamheten, som sköter planering och beslutsfattande och håller saker i minnet. Detta kräver mycket energi. Om den riktade uppmärksamheten belastas för mycket under lång tid kan det leda till mental utmattning och till slut utbrändhet.

 

Vilsamma sinnesintryck


När du sitter på havsstranden, på en stubbe i skogen eller på parkbänken möts du visserligen också av information i form av olika sinnesintryck. Men sinnesintrycken är vilsamma och kräver inte någon energi eftersom de tas emot av hjärnans system för spontan uppmärksamhet. Genom att koppla av den riktade uppmärksamheten och använda mer av den spontana, får den riktade uppmärksamheten tillfälle att vila och återhämta sig. Detta gör att du mår bättre.

 

Hjärnan kan slappna av

 

Miljöpsykologen Roger Ulrich har i sin forskning visat att det kan räcka med att se natur genom ett fönster eller på bild för att må bättre. Ulrich har bland annat undersökt hur utsikten från sjukhusfönstret påverkar patienter. Hans slutsats var att de med utsikt mot ett grönområde blev friska fortare och kunde lämna sjukhuset snabbare jämfört med patienter som inte hade utsikt mot naturen. Patienterna med naturutsikt hade också färre komplikationer och mindre behov av smärtstillande medel.

 

Biologin har inte hunnit med


Roger Ulrich förklarar detta med att våra kroppars biologi inte har hunnit med att anpassa sig till vår moderna livsstil. Som moderna människor befinner vi oss hela tiden i situationer som hjärnan uppfattar som hotfulla och som leder till att kroppens stressreaktioner drar igång. Hoten är ofta diffusa och svåra att tackla och pågår dessutom oavbrutet - tider att passa, ständig brådska, krav som staplas på varandra.

 

Avstressande landskap


Enligt Ulrichs och andras forskning tolkar människor blotta åsynen av vissa sorters landskap som avstressande. Bäst fungerar öppna landskap med glesa träddungar, glesa skogar med god sikt och utsikt över vatten. Dessa naturtyper liknar de som människan under miljoner av år har utvecklats och känt sig trygg i. Ulrich menar att åsynen av sådan natur därför än idag fungerar som en signal till det sympatiska nervsystemet om att det kan slappna av, vilket ger hjärnan tillfälle till vila och återhämtning.

 

Närhet till naturen viktig


Allt fler bor idag i städer och tätorter. Därför är parker, grönområden och trädgårdar den natur många av oss kommer i kontakt med i vardagen. Svensk forskning har visat att ju närmare ett grönområde vi bor, desto oftare besöker vi det. Den som ofta besöker ett grönområde upplever också mindre stress i vardagen. Tillgång till närnatur är alltså viktigt för vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande.

 

Naturen som kraftkälla


I maj 2006 skickade Naturvårdsverket skriften "Naturen som kraftkälla" till samtliga länsstyrelser, landsting och kommuner i landet. Avsikten var att skapa diskussion kring vikten av tätortsnära natur och inspirera till handling. I skriften kan du läsa mer om varför du mår bra av naturen, oavsett om du är ung eller gammal. Du kan låna skriften i Naturvårdsverkets bibliotek eller ladda ner den som pdf.


Skriften Naturen som kraftkälla (pdf, 616 kB)
Kontakt: Annica Ideström, annica.idestrom (a) naturvardsverket.se